Dávkové čtení čárových kódů

Jedná se o aplikaci pro dávkové čtení čárových kódů a následného přenosu do hostitelského počítače (podporovány jsou OS Windows XP a vyšší), která výrazně usnadní načítání čárových kódů a jejich následné zpracovaní. Aplikace je provozována na bezdrátovém skeneru Motorola MT2070 s operačním systémem Windows CE 5.0. Aplikace nemá žádné omezení a dovede pracovat se všemi typy čárových kódů (na přání lze aplikaci upravit tak, aby načítala jen konkrétní čárové kódy).

Přenos naskenovaných čárových kódů mezi skenerem a základnovou stanicí probíhá pomocí technologie Bluetooth. Základnová stanice je spojena s počítačem přes USB rozhraní. Přenos uložených dat může probíhat do jakéhokoliv textového editoru v hostitelském počítači. Jednoduchým způsobem naskenujete čárové kódy a ještě jednodušším přenesete svá data.

Přímo v aplikaci skeneru můžete některé omylem načtené kódy smazat nebo v případě nečitelnosti čárového kódu zadat hodnotu ručně.

© 2016 - 2022      Všechna práva vyhrazena JM partners.CZ, s.r.o.      Táborská 965, Mladá Boleslav                  „Naše společnost zpracovává veškeré údaje v souladu se směrnicí GDPR“